QR of Layar?

 

Zodra we ontvangers van onze uiting, mailing, folder noem maar op, naar onze website of filmpje dat daarop staat willen trekken begint de discussie: gebruiken wij een QR-code of Layar? Alles hangt af van de doelgroep en de doelstelling van de actie.
QR ten opzichte van Layar ken de verschillen!

Als je een goede keuze wil maken, dien je eerst alles over de specificaties en kenmerken van beide technieken te weten. Met Layar scan je met een app op je smartphone (eerst downloaden op je smartphone) over de uiting. Bij QR scan je de bekende blokjescode uit de uiting. Deze QRcode verwijst je bijvoorbeeld naar een website of zet de gegevens in je smartphone. Je kunt dus zeggen dat een QR-code eigenlijk ergens anders naar doorverwijst.

Bij Layar werkt het anders. Je scant de pagina van de uiting waar het Layar logo op staat. De smartphone met de Layar app herkent de app op de pagina. Vervolgens zie je op je smartphone een virtuele interactieve laag over de uiting heen liggen. Dit wordt ook wel ‘augmented reality’ genoemd. In filmpjes op bv youtube zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Kort gezegd Layar voegt iets toe aan wat je al ziet een extra dimensie in de beleving. Het beeld uit de uiting komt tot leven! Nog wat andere verschillen:
QR-codes zijn gratis te maken, Layar is een betaalde dienst.
QR-codes hebben een code nodig, Layar kan elke pagina zonder code scannen.
Layar kan ook QR-codes scannen, andersom kan dat niet.
Er zijn tientallen QR-scanners beschikbaar, van Layar is één app beschikbaar.

 

Wat past bij je actie?
Omdat Layar en QR een totaal andere werking t.o.v. van elkaar hebben, dien je eerst bij jezelf na te gaan:  welke techniek past het beste bij mijn actie? M.a.w. waar zal het beste eindresultaat mee te verwachten zijn.

Layar is bijvoorbeeld niet direct herkenbaar aan een code tenzij je de Layar logo op de uiting plaats ter herkenning. Anders moeten de mensen er dus op een andere manier achterkomen dat de pagina scanbaar is. In een magazine heb je ruimte om dat uit te leggen. De ANWB gebruikt Layar bijvoorbeeld in de Kampioen. Wat je ziet, is dat ze telkens weer opnieuw uitleggen wat Layar is en hoe het werkt. Hun resultaten zijn interessant om te lezen zie hieronder

In een magazine heb je dus de ruimte voor uitleg, maar in een advertentie heb je dat bijvoorbeeld niet. Daarom is in een advertentie veelal een QR-code veel geschikter, die behoeft door de herkenbare vorm weinig tot geen extra uitleg. Echter de gewenste emotie laat je dan achterwege.

 

Wat past het beste bij het doel?
Welk doel wil je bereiken? Op je visitekaartje kan je het ebste met de QRcode de mogelijkheid bieden om je contactgegevens ineens in de smartphone te plaatsen. Best handig. Je netwerk zit dan niet te wachten op extra handelingen in een virtuele laag die je met Layar kunt bewerkstelligen. Wil je voor je doelgroep bijvoorbeeld de persoon in je uiting‘tot leven’ laten komen, omdat dit je boodschap versterkt, dan is Layar een fantastische (en zo niet de enigste) optie.

 

 

Wat past het beste bij je doelgroep?
Om te bepalen voor welke actiematige toevoeging (Layar of QR) je moet keizen, is het ook cruciaal om te weten in hoeverre deze methodes ook daadwerkelijk door je doelgroep gebruikt worden. Hieronder zie je de gebruikscijfers uit een paar landen uit 2012:

 

Smartphonegebruikers

% dat QR gebruikt

% dat Layar gebruikt

Frankrijk

2.843.000

12.5%

5,3%

Duitsland

5.084.000

18.6%

4,9%

Italië

2.765.000

11.9%

4,6%

Spanje

3.381.000

16.0%

7,7%

Ver. Koninkrijk

3.316.000

11.4%

4,0%

Totaal/gemiddeld

17.390.000

14.1%

5,3%

Nederland

4.726.560

-

3,6%


Bronnen: Comscore, Layar, Sterc en CBS

Layar geeft zelf ook aan dat het conversiepercentage (de hoeveelheid lezers die ook scant) tussen de 0,03% en 15% van je lezers zit. Dat wil zeggen dat gemiddeld 1% van je lezers pagina’s zal scannen met Layar. Op dit moment 2013 telt Layar ruim 3.000.000 gebruikers. Dus het groeit gestaag. Het lage aantal gebruikers kan je negatief beïnvloeden om Layar in te zetten. Bedenk dan wel dat we nu nog in een beginfase zitten. Je ziet het steeds meer toegepast worden. Het kan heel  goed zijn, dat als je Layar ook kunt gebruiken je ook extra publiciteit kan genereren. Als je bijvoorbeeld voorop wilt lopen in de sector, of als kleinere organisatie extra publiciteit wil hebben kan dat een motivatie zijn.
Maar uiteindelijk zal op termijn bij zowel QR als Layar het nieuwe eraf gaan. Je moet je dan goed bedenken dat een groot deel van je publiek QR of Layar niet zal gebruiken. Voor hen moet de extra content die je wilt delen ook beschikbaar zijn op een andere manier, of de content moet niet noodzakelijk zijn voor je boodschap. Zorg er dan ook altijd voor dat men naast QR en Layar men ook op de traditionele manier moet kunnen reageren. Dus voeg een telefoonnummer, een coupon, een verwijzig naar ene landingpage of andere mogelijkheden toe aan de uiting. Een ding is zeker, Layar kan voor de gebruiker van Layar en de ontvanger van de uiting een extra dimensie toevoeging aan de beleving van de boodschap. Het kan net dat extra duwtje in de rug betekenen voor een positieve reactie. 

 

ANWB Kampioen met Layar toepassingen:
De eerste conclusie van ANWB luidt: Layar is nieuw en dat zie je direct aan de statistieken. De totale user base ligt nog redelijk laag. In totaal gebruikten (bijna) 10.000 mensen Layar om de Kampioen te bekijken, op een oplage van 3,7 miljoen.
Het aantal pageviews is wel opvallend hoog, de Layar-gebruiker scant gemiddeld 4,38 pagina’s. In totaal waren er 13 pagina’s in de Kampioen voorzien van Layar. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Layar gebruiker gemiddeld 30% van de pagina's met Layar scant. De interesse onder Layar-gebruikers voor de digitale content van de Kampioen is aardig hoog, een goed teken voor de aantrekkelijkheid van de content die de Kampioen biedt met Layar. 

 

Analyse van interactie via Layar en customer insight
De media-afdeling van ANWB is erg sympathiek en deelt ook de grafieken, zodat we enig inzicht krijgen in het soort informatie dat Layar oplevert. Met de Interactions worden de activiteiten van een bezoeker binnen de Layar-app bedoeld, dit kan het afspelen van een filmpje zijn, het bezoeken van een website, het geven van een like, etc. 

Description: ANWB De Kampioen grafiek Layar
Meer dan 54% van de pagina's die worden gescand, resulteren in interactie. Dit is onwaarschijnlijk hoog in vergelijking tot bijvoorbeeld banners waar bij percentages tussen de 0,1 en 1% normaal zijn. De attentiewaarde van een pagina met Layar is dus hoog.
De laatste interessante conclusie die ANWB trekt naar aanleiding van de bevindingen met Layar, is dat de Kampioen een echt weekendblad is. Op zaterdag en zondag nemen de lezers rustig de tijd om de Kampioen door te bladeren en via Layar te scannen. Tot en met Kampioen 4 voert de ANWB de pilot met Layar

 

Organisaties kennen hun klant nog niet goed genoeg…

Driekwart van de marketeers vindt datamanagement een kritische succesfactor om marketingdoelstellingen te behalen. Ook de betrokkenheid vanuit de organisatie bij dit onderwerp is hoog. Toch heeft maar 38% van de organisaties een duidelijke strategie op het gebied van datamanagement vastgesteld en is slechts een kleine meerderheid (54%) van mening dat de kwaliteit van klantdata goed genoeg is om de dialoog met de klant aan te gaan. Dit zijn enkele resultaten uit de DM Barometer Special: Is data een kritische succesfactor? van DDMA, Nima, Online Marketing Group en Tijdschrift voor Marketing.

Kwaliteit klantdata kan beter
Hoewel datamanagement dus als kritische succesfactor wordt gezien voor het behalen van marketingdoeleinden, is de kwaliteit van klantdata niet bij alle organisaties goed genoeg om de dialoog aan te gaan. Hier liggen kansen om de kennis over de klant te vergroten. Opvallend is het verschil tussen opdrachtgevers en dienstverleners. De meeste opdrachtgevers (61%) zitten aan de rechterkant van de grafiek; zij geven aan dat hun klantdata goed of uitstekend is. Terwijl de meeste dienstverleners (59%) aan de linkerkant zitten en dus aangeven dat hun klantdata onvoldoende of voldoende is (bij ‘voldoende’ is ook kwaliteitsverbetering nodig). De verzamelde klantdata wordt met name ingezet om doelgroepen beter te segmenteren  (74%) en de kennis over de klanten te vergroten (73%).

Geen strategie, wel betrokken
Ondanks dat er bij 49% van de organisaties geen duidelijke strategie is vastgesteld op het gebied van datamanagement, zijn organisaties wel bovengemiddeld betrokken bij elk van de onderliggende thema’s van datamanagement (analyse & segmentatie, datakwaliteit, data governance en data-integratie). De betrokkenheid bij het thema datakwaliteit is het hoogst. Dit is het thema, samen met analyse & segmentatie, waarvan men verwacht de komende jaren het meest in te investeren.

Verscherping van privacyregels is welkom
Op de stelling dat bewustwording en zelfregulering van privacy een taak is voor het Nederlands bedrijfsleven, geeft 78% van de marketeers aan het hiermee eens te zijn. Opvallend is dan dat 56%, vanuit consumentenperspectief, de mogelijke aanscherping van privacyregels verwelkomt. Ook zien marketeers kansen voor de dialoogmarketing: - Volgens 95% van de marketeers biedt de toestroom van data uit mobiele en sociale klantcontacten nieuwe kansen voor dialoogmarketing. - Ruim 80% van de marketeers vindt dat het combineren van hun klantgegevens met gegevens van derden leidt tot betere klantsegmentatie.

‘’It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.- Charles Darwin‘’